Archivy: Service

Read our latest blog posts

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

Hned v několika učebnách Přírodověděcké fakulty v Brně jsme, pro pohodlné užívání přednášejících, instalovali řídicí systém Crestron pro ovládání...

Continue reading

Inteligentní rodinný dům

Nasazení řídicího systému Crestron v rodinném domě s bazénovou halou, kino-místností ve sklepě a vířivkou na terase. Řídicí...

Continue reading

Aula – Akademie věd České republiky

Areál Biofyzikálního ústavu v Brně se rozrostl o přednášecí aulu. Dle požadavků jsme dodali audio a video...

Continue reading